ಸುದ್ದಿ

ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್

  • ಮುದ್ರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

    ಮುದ್ರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

    ಮಿಂಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮಿಂಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೋಲ್ಡ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಡೈನೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು...
    ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು